City Stats (Japan)

2020-09-01 ~ 2020-09-29
City Total
Osaka 91 (24.66%)
Yokohama 34 (9.21%)
Shinjuku City 28 (7.59%)
Chiyoda City 18 (4.88%)
(not set) 15 (4.07%)
Minato City 14 (3.79%)
Nagoya 13 (3.52%)
Shibuya City 11 (2.98%)
Fukuoka 10 (2.71%)
Koto City 9 (2.44%)
Okayama 9 (2.44%)
Nagasaki 8 (2.17%)
Kamogawa 7 (1.90%)
Nakano City 7 (1.90%)
Kyoto 7 (1.90%)
Nagaoka 6 (1.63%)
Minoo 6 (1.63%)
Shinagawa City 5 (1.36%)
Shizuoka 5 (1.36%)
Narashino 5 (1.36%)
Taito City 4 (1.08%)
Tama 4 (1.08%)
Beppu 3 (0.81%)
Kitakyushu 3 (0.81%)
Hamamatsu 3 (0.81%)
Edogawa City 3 (0.81%)
Funabashi 3 (0.81%)
Itabashi City 3 (0.81%)
Toyohashi 2 (0.54%)
Toshima City 2 (0.54%)
Chuo City 2 (0.54%)
Kurume 2 (0.54%)
Arakawa City 2 (0.54%)
Ota City 2 (0.54%)
Nishitokyo 2 (0.54%)
Ikeda 2 (0.54%)
Adachi City 2 (0.54%)
Chofu 2 (0.54%)
Kawaguchi 2 (0.54%)
Wakayama 1 (0.27%)
Kita City 1 (0.27%)
Kawasaki 1 (0.27%)
Soka 1 (0.27%)
Aomori 1 (0.27%)
Fukui 1 (0.27%)
Gifu 1 (0.27%)
Setagaya City 1 (0.27%)
Sapporo 1 (0.27%)
Saitama 1 (0.27%)
Kashiwa 1 (0.27%)
Kamakura 1 (0.27%)
Mizunami 1 (0.27%)