City Stats (Japan)

2021-06-01 ~ 2021-06-14
City Total
Osaka 42 (20.39%)
Kawasaki 15 (7.28%)
Hiratsuka 12 (5.83%)
Shinjuku City 11 (5.34%)
Sapporo 11 (5.34%)
(not set) 10 (4.85%)
Yokohama 10 (4.85%)
Minato City 9 (4.37%)
Nagoya 8 (3.88%)
Saitama 6 (2.91%)
Fukuoka 6 (2.91%)
Kobe 5 (2.43%)
Okazaki 5 (2.43%)
Moroyama 4 (1.94%)
Ota City 4 (1.94%)
Higashiosaka 4 (1.94%)
Chiyoda City 3 (1.46%)
Hiroshima 3 (1.46%)
Kyoto 3 (1.46%)
Shinagawa City 3 (1.46%)
Otsu 2 (0.97%)
Nerima City 2 (0.97%)
Mitaka 2 (0.97%)
Nakano City 2 (0.97%)
Adachi City 2 (0.97%)
Sumida City 2 (0.97%)
Kusatsu 2 (0.97%)
Toshima City 2 (0.97%)
Shibuya City 2 (0.97%)
Taito City 1 (0.49%)
Suginami City 1 (0.49%)
Toyohashi 1 (0.49%)
Tsurugashima 1 (0.49%)
Chiba 1 (0.49%)
Hakodate 1 (0.49%)
Setagaya City 1 (0.49%)
Chuo City 1 (0.49%)
Misato 1 (0.49%)
Kuwana 1 (0.49%)
Kamakura 1 (0.49%)
Itabashi City 1 (0.49%)
Hachioji 1 (0.49%)
Odawara 1 (0.49%)