City Stats (China)

2021-01-01 ~ 2021-01-28
City Total
Beijing 10 (40.00%)
Shanghai 5 (20.00%)
Guangzhou 3 (12.00%)
(not set) 2 (8.00%)
Hangzhou 1 (4.00%)
Hefei 1 (4.00%)
Nanjing 1 (4.00%)
Shenyang 1 (4.00%)
Shenzhen 1 (4.00%)