City Stats (China)

2021-06-01 ~ 2021-06-14
City Total
Shanghai 18 (46.15%)
Zhengzhou 7 (17.95%)
(not set) 6 (15.38%)
Xi'an 3 (7.69%)
Nanjing 2 (5.13%)
Beijing 1 (2.56%)
Foshan 1 (2.56%)
Shenyang 1 (2.56%)