City Stats (China)

2020-09-01 ~ 2020-09-29
City Total
Beijing 9 (29.03%)
Shanghai 6 (19.35%)
Xiamen 5 (16.13%)
Nanjing 3 (9.68%)
Wuhan 3 (9.68%)
(not set) 2 (6.45%)
Xi'an 2 (6.45%)
Hangzhou 1 (3.23%)